The Bible-Doer Saints in Vietnam

Thông Tin về Các Nhóm Thánh Đồ Sống Theo Kinh Thánh tại VN

The Bible-Doer Saints in South East Vietnam
Các Nhóm Thánh Đồ Sống Theo Kinh Thánh tại Miền Đông Nam Bộ

News from Da Lat, Lam Dong province - Tin Đà Lạt, Lâm Đông

2016-07-03: Bro. Hao baptized bro. Diem Nguyen (56 yrs old, from Nam Dinh, North Vn) in the Name of the Lord Jesus Christ.

2016-07-03: Thầy Hảo bap-tem anh Nguyễn-v-Điểm (56t, người Nam Định) trong Danh Chúa Jêsus Christ.

2016-04-02Bro. Hao baptized Sis Lan Trinh at Finom, Da Lat. 

     -- Thầy Hảo báp-tem chi Trịnh-T-Lan (49t) tại Finom, Đức Trọng, Đà Lạt.

_______________________________________________________________


News from Long Thanh, Dong Nai province - Tin Long Thành, Đông Nai

2015-03-07 to 2016-03-10: Thanks to Bro. Albert Teo's 5 visits to Vietnam (from Singapore) & taught the Saints to develop the Herbal Healing & Sickness Prevention Solutions for human, poultry, cattle & plants (at Long Thanh, SE.Vn)


2015-03-07 đến 2016-03-10: Cám ơn Anh Albert Teo (từ Singapore) đã đến thăm VN 5 lần để giảng dạy các Thánh đồ ở Vn phát triển Nghề Phòng Trị Bệnh cho con người, gia cầm, gia súc và cây trồng bằng Thuốc Thảo Mộc (tại Long Thành). 

↑  Bro. Tuan Tran & Sis Ruth picking up Bro. Albert T. at TSN airport (Mar 1, 2016).  

    -- Anh Trần Tuấn và Cô Quyên đón Anh Albert Teo tại phi trường TSN (01-03-2015).

"The leaf thereof for medicine." 

(Eze 47:12)

"...The leaves of the tree are for healing

the nations." (Rev 22:2)

" nó dùng để làm thuốc." 

(Ê-xê-chiên 47:12)
"...Những  cây đó dùng để chữa lành 
cho các dân." 
(Khải 22:2)

2015-06-17Bro. Albert Teo's "Herbal Solutions" training (interpreted by Bro. Nam Ly) at Long Thanh, SE.Vn.  
2015-06-17: Lớp học về "Các Giải Pháp Bằng Thuốc Thảo Mộc" của Anh Albert Teo (dịch bởi Anh Lý Nam) tại Long Thành.

↑  Bro. Tuan picking up Bro. Albert T. at TSN airport.  -- Anh Tuấn đón Anh Albert Teo tại phi trường TSN.

↑  2015-09-29 to 10-05Bro. Albert Teo's 4th visit to Vn helping the Saints to develop a "Herbal Solutions" business (Long Thanh, SE.Vn) 

29-09-2015 đến 05-10: Chuyến thăm lấn thứ 4 của Anh Albert Teo để giúp các Thánh đồ ở Vn phát triển Nghề Phòng Trị Bệnh cho con người, gia cầm, gia súc và cây trồng bằng Thuốc Thảo Mộc (tại Long Thành).

_______________________________________________________________


News from Da Lat, Lam Dong province - Tin Đà Lạt, Lâm Đông

2015-12-28: "Bro. Duong Nguyen had passed away on Monday morning, Dec 28, 2015, at the age of 75... Please pray for his wife Sis. Giang..."

-- "Ông Nguyễn Đường đã về với Chúa hồi 7h15' sáng [Thứ Hai] ngày 28/12/2015, thọ 75 tuổi. Ông sinh năm 1940, bị cao huyết áp, lên cơn tăng xông khi đang nấu ăn, té ngã đập đầu vào tường rồi qua đời. Đây là sự ra đi khá đột ngột với anh em HT và GĐ. Xin thầy cũng thêm lời cầu nguyện cho cô Giang được bình an trong Chúa."  -- LTH

2007-06-26: Bro. Duong got baptized in the Name of Jesus Christ at Duc Trong, Da Lat. 

-- Anh Nguyễn-Đường chịu làm bap-tem trong Danh Chúa Jêsus Christ trong năm 2007.

2012-06-23: Bro. Duong in Bible Class at Finom. 

-- Anh Nguyễn-Đường trong lớp  học Giải Kinh tại Finom, Đà Lạt.

_____________________________________________________________________________

2015-01Bro. Hao baptized bro. Toan (33 yrs old, a student of Bro. Binh Minh) in the Name of the Lord Jesus Christ. 

2015-10Bro. Hao baptized bro. Duy (27 yrs old, converted from Catholic) in the Name of the Lord Jesus Christ.  

10-01-2015: Em Toàn, 33 tuổi, là học trò của Bác Bình Minh, được cảm phục bởi Lời Chúa, chịu phép báp-têm trong Danh Chúa Jêsus Christ.
05-10-2015: Em Duy, 27 tuổi, là người Công giáo, trở lại nghe Lời Chúa và cũng chịu phép báp-têm trong Danh Chúa Jêsus Christ.

______________________________________________________________________________

News from Long Thanh, Dong Nai province - Tin Long Thành, Đông Nai

2015-09-18: Cô Quyên ở Cẩm-Đường, Long-Thành, ĐN) viết: 

  Tôi xin gởi đến Thầy số hình ảnh, Nghĩa làm báp-têm cho 2 người: Ngn-v-An, 55t và Ngn-v-Xuân, 51t [trong Danh Chúa Jêsus Christ]. Xin nhờ Thầy cầu nguyện cho 2 người này...

2015-09-18 Sis. Ruth at CD, Long Thanh, S. Vn. wrote: I sent you some pictures that Brother Nghia baptized 2 persons: Ngn-V-An, 55 yrs old & Ngn-V-Xuan, 51 yrs old [in the Name of the Lord Jesus Christ]. Pls pray for them...


2014-11-24: Bro Nghia baptized 3 more in the Name of the Lord Jesus Christ at Cam Duong village, Long Thanh, SE. Vn.

-- Anh Nghĩa báp-tem thêm 3 người trong Danh Chúa Jêsus Christ tại Cẩm Đường, Long Thành, ĐN.

2014 Spring Trip - Mùa Xuân năm 2014

Feb 11, 2014 (Tue): Teach 8 Church Ministers in Tan Lam -- the most remote village in Ba Ria - Vung Tau, SE. Vn (at Pastor Tuan Th Nguyen's Church)

2014-02-11 (Thứ Ba): Lớp học Giảng Kinh theo Nguyên Văn Chơi Chữ và Linh Ý dạy bỡi Thầy Tuấn dành cho 8 Ms TĐ tại Tân Lâm -- vùng xa vùng sâu nhất của tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu (tại Nhà thờ của Ms. Nguyễn Th Tuấn).

Feb 17, 2014 (Mon): Teach 10 Church Ministers & their couples at Tan Phu -- the most remote village in Dong Nai province -- bordered with Lam Dong province, SE. Vn (at Pastor Quy's Church, built by Korean Christian)

2014-02-17 (Thứ Hai): Lớp học Giảng Kinh theo Nguyên Văn Chơi Chữ và Linh Ý dạy bỡi Thầy Tuấn dành cho 10 Ms TĐ và phu nhận tại Tân Phú -- vùng xa vùng sâu nhất của tỉnh Đồng Nai -- giáp giới với tỉnh Lâm Đông (tại Nhà thờ của Ms Quý, xây cất bởi Tín đồ Hàn Quốc).


Feb 17-18, 2014 (Mon & Tues): 5 young tribal church workers drove over hundreds Km by motor-bikes from Binh Long to Duc Trong to learning more about "The Original Word" with Bro. Timothy Ma & 3 more Strieng Tribal Church Workers were baptized in the Name of "The LORD Jesus Christ" by Bro. Hao Thanh Le (A very good Elder of The Saints in Vn).2014-02-17 & 18 (Th Hai và Th Ba): 5 ngưi TĐ tr chạy xe gắn máy hơn mây trăm cây số từ Binh Long lên Đức Trọng, Đà Lạt để học thêm về "Lời Nguyên Thủy" với Thầy Tuấn tại Nhà Nhóm của Anh Hảo tại Fi-nom, và đã có thêm 3 Anh em người dân tộc Stiêng chịu làm báp-tem lại trong Danh "Chúa Jêsus Christ" bỡi Anh Lê Thanh Hảo (là một Trưởng lão rất tốt tại Vn).

Feb 19, 2014 (Wed): Original Biblical Word Studies" with Bro. Binh Minh (over 101 yrs old) in his Fasting-Prayer-Healing Camp at Phu Hoi village, Duc Trong, Lam Dong province:
- Bro. Binh Minh's adopted son Bro. Minh (48 yrs old) with their Prayer Tower ↓

2014-02-19 (Thứ Tư): Bác Bình Minh (hơn 101 tuổi) với những người của Bác chịu học hỏi "Giải Kinh theo Nguyên văn" với Thầy Tuấn tại "Trại Kiên ăn Cầu nguyện Chữa lành" của Bác ở xã Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng...

- Con nuôi Bác Bình Minh là Anh H-Q-Minh (48 tuổi) và Phong Cao Cầu Nguyên trong Trại của họ. 

Bro. Binh Minh's Fasting-Prayer-Healing Camp with Self-supported Farming Programs at Duc Trong
Trại Kiên ăn Cầu nguyện Chữa lành" của Bác BM có Chương trình Tự túc bằng cách trồng trọt và nuối cá.
For "The LORD's your Healer!" (Exo 15:26c) -- Many Believers with cancers got healed by Fasting-prayers thru Bro. Binh Minh's Camp.

Rất nhiều người bị ung thư được chữa lành qua "Trại Kiên ăn Cầu nguyện Chữa lành" của Bác Bình Minh. -- Vì "Chúa Trời Là Đấng Chữa Lành Ngưới!" (Xuất 15:26c)

Feb 4-5, 2014 (Tue & Wed): Taught 2 days at Hoc Mon, HCM city (at Bro. Anh's House-church), for 9 Vietnamese & Stieng tribal Church Ministers from HCM city (Districts Hoc Mon, 12, 8 & Binh Chanh) and Binh Long & Lam Dong provinces, S. Vn. 

-- With 4 new students very diligent ↓

2014-03-04 và 05 (Thứ Ba và Thứ Tư): Dạy 2 ngày tại Hóc Môn, Tp HCM (tại Nhà Nhóm của T.Anh) cho 9 vị TĐ người kinh và dân tộc Stiêng (đến từ, Hóc Môn, Q.12, Q.8 và Bình Chánh) và các tỉnh lân cận (Bình Long & Lâm Đồng).
Mar 21-22, 2014 (Fri & Sat): Bible Studies at Finom (Da Lat) for Church Ministers in Lam Dong province, SE Vietnam.

2014-03-21 & 22 (Thứ Sáu và Thứ Bảy): Lớp học "Giảng Kinh theo Nguyên Văn Chơi Chữ và Linh Ý" tại Fi-nom, Đức Trọng, dành cho các vị Ms TĐ trong tỉnh Lâm Đồng.

_______________________________________________________________________


News from (Tin từ) Đức Trọng, Đà Lạt, Lâm Đồng:

 2007-06-25: Lớp học Giải Kinh tại HT Thánh Đồ Đà Lạt (Đức Trọng)The Bible Interpretation Class at the Bible-doer Church at Duc Trong, Da Lat.

 2013-03-16: Anh (Ms) Ernie (từ Mỹ) đã về thăm VN (sau 44 năm cách biệt... và rất nhớ thương VN!) và cầu nguyện chữa lành cho nhiều Thánh Đồ bị bệnh tại tỉnh Lâm Đồng... Bro. Ernie visited VN (after he left Vn 44 yrs ago... He miss Vn so much!) & prayed for many Saints who were sick in Lam Dong province... (E.Vn)


2003-2013: Hội Thánh TL Kinh Thánh tại Huyện Long Thành là HT VN đầu tiên chịu tiếp nhận Sứ Điệp Thời Đại...  -- 2003-2013: The Bible Church in Long Thanh was the 1st Church in Vn accepted the Message of the Hour...

    Mải tới 2003 mới có Hội Thánh đầu tiên chịu tiếp nhận Sứ Điệp Thời Đại tại VN, đó là HT Tin Lành Kinh Thánh tại Huyện Long Thành (Up to 2003 the Bible Church in Long Thanh became the 1st Church in Vn accepted the Message)

    Nhiều tín hữu đã làm báp-tem trong Danh Chúa Jêsus Christ: Cô Q đã làm trong năm 2004 và Thầy Nghĩa đã làm trong năm 2006 (With many members got baptized in the Name of Jesus Christ: Sis Ruth got in 2004 & Nghia in 2006)


 2004 Cô Q dâng đất để xây Nhà Nguyện mới (Sis. Ruth donated land to build the 1st Bible Church in Vn)

 

 

    Cho nên đã được Chúa ban phước xây được Nhà Thờ mới trong năm 2005 và được Nhà Nước công nhận vào năm 2007 (So, God bless them with a new Church Building in 2005 & became the 1st legally recognized Message Believers' Bible Church in Vietnam since 2007)

↑  Qua những Lơp Học Giải Kinh trong 10 năm qua tại HT Kinh Thánh (2003-2013) đã báp-tem hơn ngàn người trong DANH Chúa Jêsus Christ trên khắp đất nước VN... (10-yearly Bible Studies thru this 1st Bible Church had baptized over thousand Believers in the NAME of The Lord Jesus Christ in Vn nation-wide...)

 

← 2008-03-09: In phát thềm 8 Bộ "Thư Viện Hạt Giống Bài Giảng Sứ Điệp Thời Đại" cho các Tín hữu và Người Truyền Đạo chịu tin theo SĐTĐ tại miền Nam VN. (2008-03-09: Printed & Distributed 8 more "Message Seed Libraries" for the Believers & Church Ministers in S. Vn) 

2012-01-01: HT Kinh Thánh đầu tiên tại miền Nam VN - The 1st Bible Church in S.Vn


Tin Long Thành, Đồng Nai (News from Long Thanh, Dong Nai)

V v : Website mới rành cho Thánh Đồ VN...

Ngày: Thứ Hai, 9-9-2013

Gữi từ: Ban Trị Sự Hội Thánh Kinh Thánh [H. Long Thành, T. Đồng Nai]

Tới: Thầy [Biên Tập Viên Trang Web Thông Tin về Cá Nhân và Các Nhóm Thánh Đồ Sống Theo Kinh Thánh tại VN]

Kính gởi Thầy.

    Ban chấp sự của HT KT xin kiến nghị với Thầy về vấn đề đăng hình ảnh trên trang Web mới cho Thánh Đồ VN như sau...

 » Biên Bập Viên Trả Lời: "Cám ơn các kiến nghi của Ban Tri Sư HT KT... Nhưng vì chúng ta chỉ làm việc thông tin mà thôi, cho nên không chịu trách nhiệm pháp lý gì về việc làm của đương sự nào cả... Tạ ơn Chúa đã cho HT TL KT tại H. Long Thành lập được 'Giấy Khai Sanh' (là một HT độc lập được Nhà Nước công nhận) sớm hơn nhiều Giáo hội phe phái khác...! Vậy xin Anh Em hãy cảm thông với những Nhóm Thánh Đồ nho nhỏ 'đã chào đời' một thời gian rồi mà vẫn còn đang sinh sống trong tình trạng chưa có 'Giấy Khái Sanh' nhé...!" (Y như có hàng triệu dân Việt Nam mình đã sanh đẻ và đang sinh sống tại Cam-pu-chia đã 4 thế hệ rồi mà vẫn còn biết bao nhiêu người cho đến hiện giờ vẫn chưa được ai giải quyết để họ có "Giấy Khái Sanh, Hộ Khẩu hay Hộ Chiếu" gì cả... Rất đáng thương hại...!)

 LỜI CHỨNG CÁ NHÂN của...

For more info or feedback please email to <[email protected]>

Mọi thắc mắc và ý kiến xin email đến <[email protected]>