The Bible-Doer Saints in Vietnam

Thông Tin về Các Nhóm Thánh Đồ Sống Theo Kinh Thánh tại VN

The Bible-Doer Saints in South West Vietnam
Các Nhóm Thánh Đồ Sống Theo Kinh Thánh Tại Miền Tây Nam Bộ

Tin Vĩnh Long (News from Vinh Long)

§ Xin cầu nguyện cho HT Chim Ưng tại Vĩnh LongThứ Năm 05-09-2013, Nguyên viết: ...Đại diện cho HT Chim Ưng tại Vĩnh Long, Ms Dũng đồng ý về việc Thầy sử dụng các hình ảnh làm chứng về Hội thánh... Nhờ Thầy cũng hãy cầu nguyện thêm cho HT tại Vĩnh Long. Hình ảnh ghi âm của Nguyên tùy Thầy sử dụng cho công tác làm chứng. Hiện tại Nguyên đã ghi âm được một số bài nhưng vừa rồi khi đi dạy về trời mưa lớn nước tràn vào nhà. Máy ướt nước lâu quá nên không còn cứu được file nào cả. Xin... cầu nguyện để Nguyên có phương tiện tiếp tục ghi âm bài vậy... 

Công việc Ghi âm này đã tạm ngưng 2 năm (2012 & 2013) rồi vì chúng tôi chưa có ai tài trợ cả...!

§  Please prayer for The Eagle Church in Vinh Long - Thurs, Sep 5, 2013, Brother Nguyen wrote: ... Currently Nguyen had record couple Messages [in Vietnamese] but no one [MP3] file could be restored after the recording machine got wet too long under a heavy rain flooded into our house! Please pray for Nguyen to have another recording machine to be able continue recording the Message again...

This Vietnamese Recording Project has been paused 2 năm (2012 & 2013) since we received no more subsidy from any source!


Thánh Đồ HT Chim Ưng tại Vĩnh Long (The Saints of the Eagle Church at Vinh Long, SW. Vn)

 

← Anh (Mục sư) Malcolm từ Tân Tây Lan đến thăm Thánh Đồ tại HT Chim Ưng Vĩnh Long trong Tháng 12-2012.

§  Brother (Pastor) Malcolm from New Zealand visited the Saints of the Eagle Church at Vinh Long in Dec 2012.

 

NEWS from South West Vietnam -- Tin từ Miền Tây Nam Bộ VN:

2014-07-29: Outreach to SW Vietnam: Baptized one Chinese-Vietnamese House-Church Minister Bro Phan Ly in the Name of Jesus Christ at My Tho city, Tien Giang province (by Bro Thuong). 

← Tiến xa xuống miền Tây Nam bộ - trong Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang: Có một Trưởng Nhóm HT Tư gia tại Tp Mỹ Tho, Tiền Giang, Anh Lý L. Phấn (người Việt gốc Hoa) đã chịu làm bap-tem trong Danh Jêsus Christ (bởi Anh Thương).

2014-08-10: Foot-washing Services at the 1st House-church of Bible-Doers Saints in Saigon, Dist.2. 


↑ Lễ Rữa Chân tại HT Thánh Đồ Sống Theo Kinh Thánh (tư gia) thành lập đầu tiên tại Q.2 Tp HCM.


 LỜI CHỨNG CÁ NHÂN của...

-


For more info or feedback please email to <[email protected]>

Mọi thắc mắc và ý kiến xin email đến <[email protected]>